Doelstelling

Stichting YuYaYu richt zich op de situatie van kansarme kinderen in Zuid-Amerika. Met kleinschalige, concrete acties werkt YuYaYu aan de verbetering van de omstandigheden van deze kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs om zich optimaal te kunnen ontplooien. De stichting helpt scholen en kinderdagverblijven op weg, zodat kinderen verzorging en onderwijs krijgen. Naast goed onderwijs is een stabiele thuissituatie van groot belang. Als kinderen onderwijs volgen, kunnen de moeders van deze kinderen werken. Hierdoor worden zij financieel onafhankelijk.

Projecten

Ons allereerste projecten een goed voorbeeld is het kinderdagverblijf Wawacha in Peru. In 2006 zijn we gestart met de ondersteuning van dit project. Hier worden straatkinderen opgevangen en goed verzorgd terwijl hun moeders werken. Om het project zelfstandig verder te kunnen laten draaien was het nodig dat de moeders geld gingen verdienen om zichzelf te kunnen onderhouden en de werknemers van Wawacha betaald konden worden. Voor de moeders is wol en draad ingekocht; zij maken tassen en knuffeltjes voor ‘Made in Wawacha‘ en zijn dankzij de verkoop in  in staat zélf het kinderdagverblijf te betalen.

Tegenwoordig ondersteunen we jaarlijks minimaal één school of kinderopvang, waarbij we ons richten op het creëren van betere omstandigheden in het schoolgebouw. De laatste projecten waren in Ayacucho, Andahuyalas en Tambo Huarga. In Peru hebben we een vaste aannemer die onze projecten ondersteunt en uitvoert.

Inkomsten

De inkomsten worden verkregen door een aantal vaste donateurs en verschillende schenkingen. Ook worden er in samenwerking met Nederlandse scholen af en toe acties opgezet voor de stichting. 

Bestuur

YuYaYu is een kleinschalige stichting met drie bestuursleden:

  • Margreth de Werk (voorzitter)
  • Marlene Vrijhof (bestuurslid)
  • Modesto Sarmiento Nunes (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook worden alle kosten die noodzakelijk zijn om naar de projecten te reizen of goederen te vervoeren betaald door de bestuursleden zelf. Dankzij de directe contacten die we in Peru hebben komt elke cent ten goede aan de projecten. 

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door Margreth de Werk als voorzitter en alle uitgaven en inkomsten worden gecontroleerd door registeraccountant Fiscaliset Rotterdam.

Beloningsbeleid 

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.